Engelsk springer spaniel tilhører gruppen støtende og apporterende fuglehunder. Den er sannsynligvis den eldste av de engelske fuglehundene og den er opphavet til alle andre landspaniels bortsett fra clumber spaniel. Den ble opprinnelig brukt til å finne og støte opp vilt for falk, greyhound og senere gevær. I England omtales rasen først som Norfolk spaniel og først i 1902 ble den anerkjent som engelsk springer spaniel av den engelske kennel klubben.

I dag finnes tre varianter av springer, foruten den engelske finnes det også en amerikansk type og en "working type". I Norge har vi meget få eksemplarer av de to sistnevnte. Springeren brukes til å støte og apportere vilt, først og fremst fugl, både på land og i vann. De er allsidige brukshunder som liker å få jobbe, men også trivelige familie og turkamerater. Rasen brukes i dag av politiet som bombehund, ruinhund og narkotikahund. Den er først og fremst en dyktig jakthund, men også velegnet som ettersøkshund. Rasen konkurrerer på utstilling, i brukshundkonkurranser, i agility og lydighet. Enkelte er godkjente redningshunder, både til bruk om sommeren og vinteren.